Isiksushäirete hindamine IPDE-intervjuuga

Õppe eesmärgid ja sisu kirjeldus: Kursusel antakse ülevaade struktureeritud intervjuust kui isiksuse uurimise meetodist, IPDE intervjuu ajaloolisest ja teoreetilisest taustast, psühhomeetrilistest näitajatest ning läbiviimise ja interpreteerimise põhimõtetest. Keskne osa on praktilisel treenimisel: harjutatakse intervjuu planeerimist, läbiviimist, vastuste protokollimist ja skoorimist, tulemuste interpreteerimist ja kokkuvõtete kirjutamist.  Lisaks auditoorsele tööle on ette nähtud ka praktilised koduülesanded: intervjuu läbiviimine vähemalt kahel erineva häirega ja ühel normaalsel isikul. Neist vähemalt üks intervjuu tuleb lindistada. Lindistatud vastuste skoorimist harjutatakse praktikumis. Kursuse läbimine on SNAP-testi kasutajalitsentsi taotlemise üheks eelduseks.

 

Eeldusained: Eeldusaineid ei ole. Õppima asumise eelduseks on psühhiaatri või psühholoogi kutse või vastavus psühholoogi kutse-eeldustele: magistrikraad psühholoogia erialas akrediteeritud õppekavaga ülikoolist ning juhendatud praktiseerimine/ erialal töötamine.

 

Maht: 4 EAP (24 auditoorset tundi ja 80 tundi iseseisvat tööd)    

 

Kestus: neli 6-tunnist  õppepäeva

 

Õpetajad: Aivi Kaasik, Maie Kreegipuu, Andres Kaera, Mariliis Rannu, Kärt Lust-Paal, Piret Annus