Isiksushäirete hindamine IPDE-intervjuuga

Õppe eesmärgid ja sisu kirjeldus: Isiksusehäirete uurimisrühma liikmed Pjotr Ševtšenko, Ksenia Kravtšenko ja Tatiana Kovaleva on edukalt adapteerinud IPDE-ICD-10 struktureeritud intervjuu ja sõelküsimustiku vene keelde. Juhindudes venekeelsete patsientide rohkusest ning venekeelse erialase materjali vähesusest on tegemist olulise abivahendiga kõikidele erialaspetsialistidele. Adapteeringu autorid on kokku pannud ühepäevase koolitusprogrammi selle olulise töövahendi kasutamiseks spetsialistidele, kes on juba läbinud IPDE-ICD-10 põhikoolituse. Peamise osa kursusest moodustab praktiline treenimine: harjutatakse intervjuu läbiviimist ja vastuste protokollimist vene keeles. Harjutamist juhendavad venekeelse IPDE autorid koos IPDE põhikursuse õpetajaga. Võimaliku keelelise barjääriga toimetulekuks saavad kursusele registreerunud metoodikad kätte 2 nädalat enne kursuse algust, eesmärgiga harjuda erialase venekeelse sõnavaraga ning intervjuu keelelise sisuga. 

 

Eeldusained: Osaleda võivad psühhiaatrid, kutsega psühholoogid ja kutsetaotlejad, kes on läbinud IPDE-põhiväljaõppe. 

 

Maht: 1 EAP (8 auditoorset tundi ja 20 tundi iseseisvat tööd) 

 

Kestus: Kursus sisaldab ühte 8-tunnist õppepäeva.

 

Õpetajad: Mariliis Rannu, Aivi Kaasik ja Maie Kreegipuu

Õppeassistendid: Pjotr Ševtšenko, Ksenia Kravtšenko ja Tatiana Kovaleva