Õppe eesmärgid ja sisu kirjeldus: Kursus moodustab ühe osa isiksushäirete hindamise meetodite koolitusest. Kursus annab isiksuse ja isiksushäirete pädevaks hindamiseks vajalikud teoreetilised ja praktilised põhiteadmised. Antakse ülevaade kõige kaasaegsematest seisukohtadest isiksuse ja isiksushäirete, struktuuri ja seaduspärasuste kohta, isiksuse ja isiksushäirete hindamise viisidest ja levinumatest mõõtmisvahenditest ning hindamise hetkeseisust Eestis. Põhjalikult käsitletakse isiksuse ja isiksushäirete hindamist erinevates rakenduspsühholoogia valdkondades. Teoreetilisi teadmisi täiendatakse arvukate praktiliste näidete ja seminariaruteludega. 

Eeldusained: Eeldusaineid ei ole. Kursusel võivad osaleda kõik, kellel on kõrgharidus psühholoogias või meditsiinis.

 

Maht: 4 EAP (30 auditoorset tundi ja 74 tundi iseseisvat tööd)

 

Kestus: viis 6-tunnist  õppepäeva    

 

Õpetajad: René Mõttus, Andres Kaera, Maie Kreegipuu 

Õppeassistendid: Kairi Kaljuste,  Maarja Oitsalu

Isiksus, isiksushäired ja nende hindamine