Õppe eesmärgid ja sisu kirjeldus: Kursus moodustab ühe osa isiksushäirete uurimise ja hindamise koolitusest. Kursuse eesmärk on anda baasteadmised spetsiifiliste isiksusehäiretega inimestega töötamise iseärasustest, nende korrektsiooniks ja psühhoteraapiaks kasutatavatest meetoditest ja tehnikatest. Kursus annab ülevaate isiksusehäirete korrektsiooni võimalustest ja dekompensatsiooni ennetamisest. Tutvustatakse isikusehäiretega inimeste nõustamise ja psühhoteraapia tänapäevaseid meetodeid, erinevaid programme nii isiksusehäirete korrektsiooniks, kohanemisprobleemide leevendamisks kui ka isiksusehäiretega sageli kaasnevate häirete raviks. Teoreetilisi teadmisi täiendatakse arvukate praktiliste näidete ja seminariaruteludega. 

Eeldusained: Eeldusaineid ei ole

 

Maht: 4 EAP (40 auditoorset tundi ja 64 tundi iseseisvat tööd)

 

Kestus: viis 8-tunnist õppepäeva optimaalse sagedusega 2 korda kuus

Õpingute alustamise tingimused: Osalema on oodatud ennekõike psühhiaatrid, kutsega psühholoogid ja kutsetaotlejad, aga osalus on piiranguteta, vabade kohtade olemasolul võivad kursusel õppida ka kõik teised, kel on piisavad baasteadmised psühholoogia ja psüühikahäirete alal. Kursusel  osalemise eeldus on kõrgharidus.

 

Õpetajad: Aivi Kaasik, Maie Kreegipuu, Andres Kaera, Mariliis Rannu, Kärt Lust-Paal 

Õppeassistent: Imbi Suun

Isiksushäirete korrektsioon