Õppe eesmärgid ja sisu kirjeldus: Kursus kuulub isiksushäirete hindamise programmi erialaainete hulka. Kursuse eesmärk on anda spetsiifilised teadmised isiksushäirete kontseptsiooni ajaloolisest kujunemisest, isiksushäirete kohast psüühikahäirete seas, nende diagnostilistest kriteeriumidest, psühhiaatrilistest ja psühholoogilistest mudelitest. Tutvustatakse K.Leonhardi isiksushäire kui ülemäärase aktsentuatsiooni mudelit ning Clark & Watsoni kontseptsiooni isiksushäirest kui mittekohanevast isiksusest ja Clark-Watsoni PANAS mudelit. Lisaks auditoorsele tööle on ette nähtud praktilised koduülesanded: SNAP-testikomplekti läbiviimine vähemalt kahel erineva häirega ja ühel normaalsel isikul. 

Eeldusained: Eeldusaineid ei ole

 

Maht: 4 EAP (40 auditoorset tundi ja 64 tundi iseseisvat tööd)

 

Kestus: viis 8-tunnilist õppepäeva (optimaalne sagedus 2 korda kuus)

Õpingute alustamise tingimused: Osalema on oodatud ennekõike psühhiaatrid, kutsega psühholoogid ja kutsetaotlejad, vabade kohtade olemasolul psühholoogia eriala tudengid.  

 

Õpetajad: Aivi Kaasik, Maie Kreegipuu, Mariliis Rannu, Piret Annus, Madle Ristoja 

Mittekohanev isiksus ja isiksushäired