Õppe eesmärgid ja sisu kirjeldus: Kursus kuulub isiksushäirete hindamise programmi erialaainete hulka. Kursus annab ülevaate Mittekohaneva ja Kohaneva Isiksuse testi (SNAP) kasutamisest isiksushäirete hindamisel ja treenib (õpetab selgeks) SNAP testiga töötamiseks vajalikud praktilised oskused. Kursuse läbimine on SNAP-testi kasutajalitsentsi taotlemise üheks eelduseks. Kursusel antakse ülevaade SNAP testist kui isiksuse uurimise meetodist, selle ajaloolisest ja teoreetilisest taustast, psühhomeetrilistest näitajatest ning läbiviimise ja interpreteerimise põhimõtetest. Tutvustatakse SNAP originaali ja adaptatsiooni eesti keelde. Keskne osa on praktilisel treenimisel: harjutatakse SNAP-testi planeerimist, läbiviimist, vastuste skoorimist, tulemuste interpreteerimist ja kokkuvõtete kirjutamist. Lisaks auditoorsele tööle on ette nähtud praktilised koduülesanded: SNAP-testikomplekti läbiviimine vähemalt kahel erineva häirega ja ühel normaalsel isikul. Vastuste profiilide analüüsimist ja tõlgendamist harjutatakse praktikumis.  

Eeldusained: IPDE struktureeritud intervjuu. Õppima asumise eelduseks on psühhiaatri või psühholoogi kutse või vastavus psühholoogi kutse-eeldustele: magistrikraad psühholoogia erialas akrediteeritud õppekavaga ülikoolist ning juhendatud praktiseerimine/ erialal töötamine.

 

Maht: 4 EAP (24 auditoorset tundi ja 80 tundi iseseisvat tööd) 

 

Kestus: viis 8-tunnist õppepäeva, optimaalse sagedusega 2 korda kuus 

 

Õpetajad: Aivi Kaasik, Maie Kreegipuu, Andres Kaera, Mariliis Rannu, Kärt Lust-Paal, Piret Annus, Madle Ristoja ja Signe Punnisk

Isiksushäirete hindamine SNAP-testiga